Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2014

blueeyed
Reposted fromerolandia erolandia
blueeyed
2317 6565
Reposted fromnienienie nienienie

August 18 2013

blueeyed
(...) Po co tam przyszedłem? Robiło mi się niedobrze, a mimo to patrzyłem. Gdzie oni się nauczyli rozmawiać i tańczyć? Każdy człowiek umiał coś, czego ja nie potrafiłem. Dziewczyny były ładne, chłopcy przystojni. Nienawidziłem ich urody, beztroskiej młodości. Kiedy tak patrzyłem na te dzieci, niczym na razie nie draśnięte, cieszące się chwilowym powodzeniem, nienawidziłem ich, bo mieli coś, czego mnie jeszcze nikt nie dał, więc powiedziałem sobie: "Pewnego dnia będę szczęśliwszy niż wy, zobaczycie"
— Charles Bukowski
Reposted fromczlowiekbezglosu czlowiekbezglosu

July 10 2013

blueeyed

July 08 2013

blueeyed
7623 3336 500
Reposted fromiloftdesign iloftdesign

July 03 2013

blueeyed
Play fullscreen
Tell me the truth boy, am I losing you for good?

June 22 2013

blueeyed
Wyjedź za granicę, niech nagle 7/8 znajomych o tobie zapomni, zacznie cię traktować, jakbyś nigdy dla nich nic nie znaczył i nigdy nie istniał. 
— Z życia emigrantki

June 14 2013

blueeyed
Play fullscreen
tekst w stylu 'ile to ja nie wyruchałem', ale bit przeeekozak

June 11 2013

blueeyed
3088 9df0
swan lake ♥
Reposted fromladyvenom ladyvenom viathehappiness thehappiness
blueeyed

June 07 2013

blueeyed
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viajenny-rose jenny-rose
blueeyed
1329 1b1b
Reposted fromNarniaaa Narniaaa viajenny-rose jenny-rose

June 06 2013

blueeyed
1784 cc2a 500
Reposted frompolytox polytox
blueeyed
    Dlaczego tak jest, że los pozwala spotkać się ludziom i zakochać, a później kpi sobie z ich miłości?
     
— true story, bro.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks

June 01 2013

blueeyed
5170 e071
Reposted bySweetloveofmineday11shadowjenny-roseetragaruthlessgame13niemajuzelskedeupendopuella13definition-of-lovesensationjustskinnyelskedeupendodefinicjamilosciMefju5iiindecentomarlaolovekillsslowlyMyLonelinesssusanoCuukierekresmorseniekoniecznieomnienieuciekajyougurtwayzonakmicicaMarcin997szyyouyveeedlaczegoniefrestyleevanescencedesperateee

May 24 2013

blueeyed
5280 de7d
Reposted fromlittle-things little-things viaLelja Lelja

May 19 2013

blueeyed

May 14 2013

blueeyed
4601 2aca
mój outfit w przyszłości

May 10 2013

blueeyed

April 28 2013

0729 482e
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl